+31 (0)6 5494 3435

de Trend


De circulaire economie gaat uit van de gedachte dat de aarde beschikt over eindige hulpbronnen die we dus niet moeten opsouperen maar eindeloos blijven gebruiken, hergebruiken en terug transformeren. Het concept van bestaat in het vlindermodel van de Ellen MacArthur Foundation uit een biologische en een technische cyclus. De biologische cyclus levert de grondstoffen voor de technische en de technische cyclus kan en mag dus niet meer winnen dan de biologische duurzaam kan leveren. Door de technische cyclus zo lang mogelijk te rekken wordt het beroep op de biologische cyclus zo beperkt mogelijk gehouden. De af- en uitval van de technische cyclus moet zo worden geconstrueerd dat ze een bijdrage of voedingsbodem vormt voor de biologische. Uitstoot naar de lucht kan alleen als de cyclus even veel (en liefst meer) absorbeert om de klimaatverandering te stoppen. Op die manier kunnen we de balans op onze planeet in stand houden.

De EU heeft zich gecommitteerd dat in 2050 de hele economie circulair zal zijn. Er is dan geen plaats meer voor organisaties die lineair afval en vervuiling veroorzaken. Dus is er werk aan de winkel voor de hele samenleving om dat te realiseren.

Neem contact op voor een goed gesprek over mogelijkheden en ondersteuning.