+31 (0)6 5494 3435

De Alliance for CEO Climate Leaders, een door CEO’s geleide gemeenschap gefaciliteerd door het World Economic Forum die zich inzet voor het versnellen van de netto-nultransitie, heeft een rapport uitgebracht waarin bedrijven en overheden worden opgeroepen om over te stappen van stapsgewijze naar systemische maatregelen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Geconstateerd wordt dat er een gat is van meer dan 600 Gigaton CO2 uitstoot in de emissiereducties is voor het beperken tot 1,5 graad wereldwijde opwarming. Omdat een beperkte groep van de grootste bedrijven een dominant effect heeft, richt de Alliance zich op die bedrijven om met gerichte acties te komen. Daarnaast op overheden om dit te faciliteren. De volgende maatregelen stellen ze voor:

5 acties voor bedrijven:

  • Versnel het koolstofvrij maken van leveranciers: De 1.000 grootste bedrijven wereldwijd, beheersen volgens CDP-gegevens via hun toeleveringsketens naar schatting ruim 10% van de mondiale uitstoot.
  • Stel klanten in staat groenere keuzes te maken: het verminderen van de eerste 50% van de uitstoot van veel producten kan worden bereikt met een eindprijsimpact van minder dan 1%.
  • Stimuleer verandering samen met collega’s in hun branche, vooral op de knelpunten in de toeleveringsketen: tien spelers of minder beheersen meer dan 40% van veel belangrijke markten.
  • Ga partnerschappen aan tussen de verschillende sectoren, vooral grootschalige inkoopgroepen: het mobiliseren van minder dan 10% van de investeringen en aankopen van de 1.000 grootste bedrijven zou het klimaat financieringsgat kunnen dichten.
  • Pleit voor en ondersteun krachtiger beleid: volgens de InfluenceMap is de belangenbehartiging van 95% van de mondiale bedrijven vandaag de dag ofwel niet in lijn met de doelstellingen van Parijs, ofwel zendt ze gemengde signalen uit.

5 acties voor overheden:

  • Verplaats de netto-nuldoelstellingen naar 2050 of eerder, verhoog de doelstellingen voor de korte termijn en verhoog de financiële en technische steun van landen met hogere inkomens naar landen met lagere inkomens.
  • Erken koolstof uitstoot en zet er een materiaalprijs op.
  • Verdubbel de financiering en prikkels en maak overheidsopdrachten groen.
  • Verwijder obstakels zoals het toestaan van doorlooptijden, knelpunten in de toeleveringsketen, lacunes in vaardigheden en sociaal wantrouwen.
  • Als de vooruitgang te traag blijft, overweeg dan drastischer maatregelen, zoals een verbod op harde technologie of grootschalige investeringen in aanpassing en verwijdering.

Het rapport kan op deze link worden gedownload: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Bold_Measures_to_Close_the_Climate_Action_Gap_2024.pdf