+31 (0)6 5494 3435

Het kabinet heeft een ontwerp-beleidsprogramma Klimaat uitgebracht. Na een consultatieperiode van 6 weken waarin iedereen zijn/haar zienswijze kan inbrengen zal het als beleid worden vastgesteld. Dus medio juli 2022 sluit de mogelijkheid tot inspraak.

Het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat beschrijft de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de periode t/m 2030. Het geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsinstrumenten per sector waarmee het kabinet het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030 wil realiseren.

Dit ontwerp-beleidsprogramma bevat de uitwerking van het klimaatbeleid uit het Coalitieakkoord en bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar – gericht op het realiseren van de (aangekondigde) aangescherpte doelen uit de Klimaatwet.

Het document kunt u hier downloaden.

Inhoud:

  • de uitgangspunten van het nationale beleid
  • het beleid per sector inclusief de belangrijkste instrumenten
  • de horizontale beleidsagenda’s van het klimaatbeleid
  • overzicht van financiële instrumenten die worden ingezet ten behoeve van het klimaatbeleid
  • de governance en uitvoering van het klimaatbeleid de komende jaren
  • de voortgang is van de uitwerking van maatregelen
  • de voortgang van implementatie van relevante wet- en regelgeving
  • de afspraken over de samenwerking met decentrale overheden

Uw zienswijze kunt u hier kwijt.