+31 (0)6 5494 3435

Er is een interessant onderzoek verschenen van Sinkit, Climate Cleanup en Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen, waarin de winst per uitgestoten ton CO2 wordt vergeleken met de winstgevendheid van een bedrijf. Hieruit blijkt dat de grote vervuilers de kosten van opruimen van CO2 niet kunnen betalen. Geplaatst in een continentaal perspectief van bevolkingsomvang versus historische uitstoot wordt de “schuld” die de rijke geïndustrialiseerde wereld in dat opzicht heeft pijnlijk duidelijk gemaakt, net als de noodzaak om niet alleen CO2 uitstoot te beperken maar ook te gaan opruimen. De grafieken spreken boekdelen, al mankeert er wel wat aan de onderliggende data: Shell is inclusief Scope 3, die met name bij de financiële bedrijven niet is meegenomen. Het rapport is op deze link te downloaden.