+31 (0)6 5494 3435

Het Kabinet heeft op 5 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met haar plannen voor verduurzaming van de industrie. Het Kabinet wil de de verduurzamingsambities realiseren door de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten en nieuwe economische kansen creëren voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren. Ze wil daarom een toekomstgerichte basisindustrie realiseren en een groen energiebeleid voeren. De plannen bestaan uit:

 • Borging door normeren en beprijzen
  • Aanscherping van de CO2-heffing en invoering CO2-minimum prijs
  • Aanpassing Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie
  • Aanscherping van de energiebesparingsplicht
 • Stimuleren en faciliteren bij verduurzaming
  • Intensivering van generieke subsidie instrumenten
   • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
   • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
   • Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) en de Topsector Energie Studies (TSE)
   • Energie Investeringsaftrek (EIA)
   • Milieu Investeringsaftrek (MIA)
   • Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen (VAMIL)
  • Versterken van de regie op- en versnelde realisatie van duurzame infrastructuur
 • Maatwerkafspraken met grote uitstoters en verduurzaming mkb
 • Stimuleren van de verduurzaming van het mkb
 • Stimuleren circulaire economie

De volledige notitie kunt u hier downloaden.