+31 (0)6 5494 3435

Afgelopen week heeft het Kabinet het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030 gepubliceerd. Dit bevat naast de beleidsvisie een samenhangend pakket maatregelen, zowel generiek als specifiek gericht op “prioritaire productketens”. Ook is er in opgenomen waar de stimuleringsbudgetten op worden gericht.

Omschakelen naar een circulaire organisatie van onze producten en processen is taaie kost waar veel energie in moet worden gestoken om te realiseren. Door het veelal heersende korte termijn denken komen er nu nog onvoldoende organisaties in beweging en het tempo waarin de aarde onleefbaar wordt gemaakt versnelt alleen maar. Aangezien duidelijk is geworden dat er een grote groep burgers en bedrijven is die het onderwerp niet hoog op de agenda heeft staan, gaat de vrijblijvendheid eraf. Door niet alleen de wortel maar ook de stok te gaan hanteren en als overheid het goede voorbeeld te geven moet hierin een omslag worden bereikt. En dat wacht dus niet tot 2050, het jaar waarin het allemaal moet zijn gerealiseerd.

Het rapport is te vinden op deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/beleidsnotas/2023/02/03/nationaal-programma-circulaire-economie-2023-2030